Duurzame inzetbaarheid van aios

Vanaf 12.30 uur / Sint Maartenskliniek

Doelstelling OOR ON middag: aios, opleiders en anderen die bij de medische vervolgopleiding in de eerste en tweede lijn betrokken zijn meer bewustmaken op dit thema, waarbij wordt ingezet op positieve duurzame inzetbaarheid. Ook richten we ons op het versterken van persoonlijk leiderschap: wat moet je tijdens de opleiding leren om het vak lang vol te blijven houden. De rode draad tijdens deze opleidingsmiddag is steeds de dialoog: het onderlinge gesprek volgens de menselijke maat. 

Doelgroepen: opleiders, aios, supervisoren, medisch managers, onderwijskundigen en bestuurders. Kortom: iedereen die betrokken is bij de medische vervolgopleiding.