Madelijn Oudegeest-Sander

AIOS Klinische Geriatrie

Madelijn Oudegeest-Sander

Aanbeveling: interprofessionele samenwerking rond kwetsbare ouderen

De tweedaagse interprofessionele samenwerking rond kwetsbare ouderen is een goede en relevante toevoeging aan de opleiding tot klinisch geriater. De samenwerking met de eerste lijn omtrent kwetsbare ouderen is belangrijker dan ooit wegens de maatschappelijke verschuiving dat (kwetsbare) ouderen steeds langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Om de zorg omtrent deze fragiele patiëntengroep zo goed mogelijk te kunnen organiseren is het van belang te weten wat je als collega’s aan elkaar hebt en wat je van elkaar kunt verwachten.

Vanuit de opleiding is weinig aandacht voor interprofessionele samenwerking en daarom is deze tweedaagse samenwerking een goede toevoeging om meer inzicht te krijgen in elkaars werkgebied. Hierdoor komt er meer begrip en verbetert de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn waardoor de zorg rondom de (kwetsbare) ouderen wordt geoptimaliseerd. De colleges en werkgroepen zijn gericht op organisatorische en management onderwerpen, het samenwerken, elkaar beter leren kennen en begrip krijgen voor elkaars (on)mogelijkheden.

Ook de carrousel met korte kennismaking met een wijkverpleegkundige, geriatrisch fysiotherapeut en een voorbeeld van een specialist ouderengeneeskunde die bij een huisarts in dienst is, waren erg leerzaam.

Ik vond het een leerzame tweedaagse samenwerking en kan het alle aios aanbevelen.

Bekijk hier het filmpje over de ouderen tweedaagse https://youtu.be/zEGsST32qYQ

Madelijn Oudegeest-Sander

Terug