Palliatieve- en geriatrische oncologische zorg

In de aangeboden stage vergroot u de kennis van palliatieve vaardigheden, in het bijzonder de samenwerking tussen de geriatrie en oncologie.

Palliatieve vaardigheden

De vaardigheden binnen het palliatieve team doet u op tijdens het verrichten van:

 • klinische en poliklinische consulten
 • medebehandeling
 • polikliniek werkzaamheden, bv. shared decision making bij oncologische patiënten.

U wordt hierin begeleid door een klinisch geriater opgeleid tot medisch consulent palliatieve zorg en een medisch oncoloog.

Palliatieve team

Het palliatieve team bestaat uit:

 • verpleegkundigspecialisten palliatieve zorg
 • oncoloog
 • klinisch geriater

Er is een intensieve samenwerking met collega's van:

 • Anesthesiologie
 • Medische Psychologie
 • Radiotherapie
 • Geestelijke verzorging
 • Medische ethiek
 • Apotheek


Veel aandacht is er voor transmurale samenwerking met Hospice Rozenheuvel, Hospice Bethlehem en verpleeghuizen en thuiszorginstellingen in de regio.

De stage wordt vormgegeven op de afdeling Geriatrie van het:

 • Rijnstate Ziekenhuis
 • Tweesteden ziekenhuis
 • Radboudumc.