Brightspace

Wat is Brightspace?

Dit is een online platform dat we gebruiken om online onderwijs te organiseren tijdens Corona. Op dit platform is een cursus gezet met de naam ‘vervolgopleiding Geriatrie’. Deze bevat naast algemene kopjes, de EPA’s een kopje Covid19.

Deze cursus is initieel ontwikkeld voor de AIOS in het Radboudumc, maar alle AIOS (ook in vooropleiding) hebben hier toegang toe.

Wat kan je er vinden:

Op Brightspace staan opdrachten en tips om ten tijde van de crisis toch aan je EPA’s te kunnen werken. Daarnaast is er een virtuele classroom die gebruikt kan worden voor het organiseren van onderwijs op afstand.

De huidige inhoud is gericht op de AIOS van het Radboudumc. Hopelijk kunnen de opdrachten ook als inspiratie dienen voor AIOS elders.

Heb je vragen, stel ze aan de geriaters op je eigen werkplek.

Praktische aspecten:

  • Brightspace.ru.nl, openen vanuit Google Chrome.
  • Klik op de mappen om te openen en te zien wat er wordt aangeboden.