Klinische geriatrie

Klinische geriatrie I

Onderdeel somatiek

met een verplichte stage neurologie t.b.v. de EPA mobiliteit, vallen en neurologische beoordeling, en

eventueel profilering

Onderdeel ouderenpsychiatrie (geriatrie in de GGZ/ouderenpsychiatrie)

 

Klinische geriatrie II

Integratie supervisiestage

Eventueel profilering