Vooropleiding

Kwetsbare ouderen hebben vaak en snel verstoringen van hun interne milieu, zoals dehydratie of een hyponatriemie. Interne ziektebeelden komen dus vaak voor. Kennis en ervaring met de normale presentatie hiervan is belangrijk. Later kan je je richten op verdieping van diagnostiek en behandeling hiervan bij kwetsbare ouderen.

 

De interne vooropleiding bevat de volgende onderdelen:

 • zaalstage
 • acute geneeskunde / spoedeisende hulp
 • cardiologie
 • naar keuze een van de vier voorkeursstages: nefrologie, maagdarmleverziekten, longgeneeskunde en algemene polikliniekstage.

Vanaf 01/01/2022 is gestart met de implementatie van (spoed)echografie (POCUS) voor aios klinische geriatrie. Gebruikelijk is dat aios hun echografische vaardigheden toepassen tijdens de vooropleiding.

 

De vooropleiding kan bij voorkeur gevolgd worden in het:

 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
 • Deventer ziekenhuis, Deventer
 • Jeroen Bosch ziekenhuis, 's Hertogenbosch
 • Rijnstate ziekenhuis, Arnhem
 • Slingeland ziekenhuis, Doetinchem
 • Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis, Tilburg
 • Radboudumc, Nijmegen
 • Ziekenhuis De Gelderse Vallei, Ede