Opleiding

Met de toenemende vergrijzing neemt ook het aantal kwetsbare oudere patiënten toe. Ze hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Ook uiten ziekten zich vaak atypisch, bijvoorbeeld met verwardheid, functieverlies of vallen. Bij de problemen spelen meestal lichamelijke, psychische, functionele en sociale aspecten een rol. Door diepgaande kennis en vaardigheden van kwetsbare ouderen geef je als klinisch geriater grijs weer kleur. Ook is een brede kennis van de Interne Geneeskunde, Neurologie en Psychiatrie noodzakelijk.

De opleiding tot klinisch geriater is een samengestelde opleiding en bestaat uit twee delen:

  • de vooropleiding Interne Geneeskunde (24 maanden)
  • de Klinische Geriatrie (36 maanden)

Duur opleiding

De duur van de opleiding wordt afgestemd op de individuele aios en is gebaseerd op verworven competenties, zowel vóór als tijdens de opleiding. Verworven competenties kunnen leiden tot een korter opleidingstraject.

Lees meer Eindtermen en Individualisering Klinische Geriatrie (EIK).

Vooropleiding Interne Geneeskunde

De vooropleiding bestaat uit:

  • algemene interne geneeskunde: zaalstage en acute geneeskunde (12 maanden);
  • verplichte keuze stage cardiologie (4 maanden);
  • gewenste stages waarvan één verplicht (4 maanden): nefrologie, polikliniek algemene interne, maagdarmleverziekten en longziekten (jaar 2);
  • landelijk cursorisch onderwijs interne geneeskunde, inclusief de bijbehorende examens.

Klinische Geriatrie

De nominale duur is 36 maanden, waarvan:

  • 03 maanden onderdeel Neurologie.
  • 09 maanden onderdeel geriatrie in de GGZ, met accent op de ouderenpsychiatrie;
  • 12 maanden somatiek in een academisch ziekenhuis;
  • 12 maanden somatiek in een perifeer ziekenhuis.

Landelijk- en regionaal opleidingsplan

Het landelijk opleidingsplan (EIK) van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie en het regionaal opleidingsplan kunt u opvragen voor meer informatie.

Keuzeonderdelen

Binnen de vervolgopleiding Klinische Geriatrie bestaat de mogelijkheid voor het volgen van een maximaal drie maanden durende keuzeonderdeel.

Opleidingsklinieken

De opleiding wordt naast de vooropleiding Interne Geneeskunde in het opleidingscluster Zuidoost door verschillende opleidingsklinieken met veel ambitie en enthousiasme vormgegeven.