onderwijs

Naast leren op de werkplek is er ook (cursorisch) onderwijs, portfolioleren en toetsing.

Het (cursorisch) onderwijs bestaat uit:

 • Landelijk Onderwijs Artsassistenten Geriatrie (LOAG) en Geriatriedagen
 • Landelijke kennistoets
 • Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO)
 • Lokaal cursorisch onderwijs
 • Interprofessioneel leren

Landelijk Onderwijs Artsassistenten Geriatrie en Geriatriedagen

Het LOAG onderwijs wordt georganiseerd door de Commissie Onderwijs en Wetenschap van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NKVG). Het is een verplicht onderdeel voor arts-assistenten binnen de vervolgopleiding.

Data LOAG 2023

 • 18 januari soma 2 en GGZ (digitaal)
 • 25 januari soma 1 (digitaal)
 • 15 maart soma 1 en GGZ
 • 22 maart soma 2
 • 19 april soma 1, soma 2 en GGZ
 • 17 mei soma 1 en GGZ
 • 24 mei soma 2 (digitaal)
 • 21 juni jaargroepen 1 t/m 5
 • 15 september jNVKG LOAG
 • 8 november soma 1, soma 2 en GGZ
 • 6 december soma 2 en GGZ
 • 12 december soma 1 (digitaal)

 

Website NVKG


De Geriatriedagen vinden jaarlijks in februari plaats. Het is een verplicht onderdeel voor arts-assistenten binnen de vervolgopleiding. In 2023 worden de geriatriedagen gehouden op 9 en 10 februari.

Landelijke Kennistoets

De Landelijke kennistoets is verplicht voor de arts-assistent binnen de vervolgopleiding. De Landelijke Kennistoets 2023 wordt digitaal gehouden op woensdag 4 oktober.

Discipline Overstijgend Onderwijs

Cluster Zuidoost voorziet in een verplichte deelname aan de DOO’s Self Directed Learner, Balans werk-privé en opleiden van co-assistenten in de eerste twee jaren van de opleiding en verplichte deelname aan een DOO per jaar in de laatste drie jaar van de opleiding waarbij de aios de keuze heeft uit: onderwijs; bestuur & management, kwaliteit & veiligheid en wetenschap. De Radboudumc Health Academy organiseert het disciplineoverstijgend onderwijs voor AIOS binnen de Opleiding- en Onderwijsregio Oost-Nederland. 

Lokaal cursorisch onderwijs

Het lokaal cursorisch onderwijs wordt per opleidingslocatie vormgegeven.
Het onderwijs wordt aangevuld met een refereerbijeenkomst.

Refereerbijeenkomst "De Senectute"

De Senectute is een regionale refeerbijeenkomst voor artsassistenten in opleiding, geriaters en belangstellenden. Het uitgangspunt van deze bijeenkomst is wetenschappelijke vorming.
De bijeenkomsten vinden vijfmaal per jaar plaats en zijn geaccrediteerd met 1 punt per avond.

Data 2023

 • 26 januari
 • 06 april
 • 22 juni
 • 21 september
 • 23 november

De refereerbijeenkomsten vinden digitaal plaats middels TEAMS.

Echografiecursus RSZ

4-daagse basiscursus voor a(n)ios gericht op kennismaken met point-of-care ultrasound (POCUS). Naast uitleg over de techniek van echografie leer je de basis van hart, long, hals en buikechografie gericht op het beantwoorden van klinische vragen. Deze cursus is een eerste kennismaking met echografie. In de cursus is er ook aandacht voor andere radiologische technieken.

Niet werkzaam in het RSZ: stuur een email: mijnleerplein@rijnstate.nl ovv naam, functie & privé mailadres.

Portfolio

Centraal in de toetsing staat het portfolio met daarin het individuele opleidingsplan van de artsassistent als belangrijkste document.

Toetsing

Toetsinstrumenten zijn:

 • Korte praktijkbeoordeling
 • Korte theoretische toets
 • Critical Appraised Topc
 • 360 graden feedback