Wetenschap

Het maken van een wetenschappelijk product is een verplicht onderdeel van de opleiding. Het geeft verdieping van je medische kennis en het vermogen om publicaties kritisch te analyseren. Aios dienen in het 3e jaar van hun opleiding een planning te hebben, waarin ook het onderzoeksdeel is aangegeven.

Wetenschap binnen cluster Zuidoost

De onderzoeksvraag mag je zelf bedenken of samen met je opleider of iemand uit de opleidingsgroep formuleren. Wat is voor jou, je huidige en toekomstige patiënten een relevante kennisvraag? Hoe geef je een valide antwoord op je onderzoeksvraag?

Doel & uitdaging

Het doel is het verkrijgen van je eerste

  • wetenschappelijke publicatie
  • lezing, of
  • case-report.

De uitdaging is dit wetenschappelijk leertraject passend te maken bij jouw opleidingsdoelen. Misschien mond jouw onderzoek wel uit in een promotietraject!