Palliatieve- en geriatrische oncologische zorg

In de aangeboden stage vergroot je de kennis van palliatieve vaardigheden, in het bijzonder de samenwerking tussen de geriatrie en oncologie.

Palliatieve vaardigheden

De vaardigheden binnen het palliatieve team doe je op tijdens het verrichten van:

  • klinische en poliklinische consulten
  • medebehandeling
  • polikliniek werkzaamheden, bv. shared decision making bij oncologische patiënten.

Palliatieve team

Het palliatieve team bestaat uit:

  • verpleegkundigspecialisten palliatieve zorg
  • oncoloog
  • klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde

Transmurale samenwerking


Er is veel aandacht voor transmurale samenwerking met Hospice Rozenheuvel, Hospice Bethlehem en verpleeghuizen en thuiszorginstellingen in de regio.

De stage wordt vormgegeven op de afdeling Geriatrie van het:

  • Rijnstate Ziekenhuis
  • Tweesteden ziekenhuis
  • Radboudumc.