Wetenschap

Binnen de Geriatrie is er behoefte aan geriaters die zich bekwamen in het genereren van nieuwe kennis via wetenschappelijk onderzoek. In het kader van de opleiding kan je gedurende een drie maanden durende stage 'wetenschappelijk onderzoek' invullen.

Een spannender uitdaging dan in zo'n periode een voor geriatrische patiënten relevant onderzoek op te zetten, uit te voeren, te analyseren, op te schrijven en te publiceren en presenteren valt bijna niet te bedenken.