Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis Tilburg

Klinische Geriatrie Tilburg

Het Elisabeth-Tweestedenziekenhuis in Tilburg is een algemeen opleidingsziekenhuis. De speerpunten liggen in zorgintensieve vakgebieden als:

 • klinische geriatrie
 • oncologie
 • cardiologische zorg

De klinische geriatrie heeft van oudsher een voortrekkersrol gehad met innovaties in de zorg. De eerste geheugenpolikliniek in Nederland is er opgestart en medebehandeling inzake geriatrische traumatologie is aanwezig.

Klinische Geriatrie

De afdeling Klinische Geriatrie heeft naast een opname afdeling ook een:

 • polikliniek
 • geheugenpolikliniek
 • valpolikliniek
 • dagkliniek
 • consultteam
 • gespecialiseerde poliklinieken:
  • polyfarmacie
  • geriatrische oncologie

Multidisciplinaire samenwerking

De Klinische Geriatrie werkt nauw samen met de afdelingen:

 • Interne Geneeskunde
 • Psychiatrie
 • Ziekenhuisfarmacie
 • Palliatief team
 • GGZ

Opleiding Klinische Geriatrie

De afdeling Klinische Geriatrie heeft vier opleidingsplaatsen en kenmerkt zich door laagdrempelig en patiëntgebonden onderwijs én combinatie van patiëntgebonden en cursorisch onderwijs.
Er zijn interdisciplinaire opleidingsmiddagen omtrent algemene medisch specialistische thema's.

U doorloopt stages op de:

 • kliniek/polikliniek
 • consulten/polikliniek
 • polikliniek-gespecialiseerde zorg (geriatrische oncologie of dagkliniek)

Bij de stage-indeling wordt rekening gehouden met uw eerdere stages. Daarmee wordt uw opleidingstijd in het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis ook echt MAATWERK.

Opleidersgroep

De opleidersgroep bestaat uit zes klinisch geriates en een neuroloog.

Couleur locale

Het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis heeft goede intercollegiale contacten in een prettig opleidingsklimaat: "De dienstinzet is beperkt in tijd opdat u maximaal opleidingstijd kunt benutten."
 


Bezoek de website