Pro Persona Nijmegen

Klinische Geriatrie Pro Persona Nijmegen

Pro Persona Nijmegen is een regionaal centrum voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De hoofdtaak is patiëntenzorg.

Klinische Geriatrie GGZ

De afdeling Klinische Geriatrie GGZ beschikt over een kliniek met 68 bedden voor Klinische Geriatrie GGZ en ouderenpsychiatrie.

Er is veel aandacht voor:

  • psychosociale diagnostiek, en
  • behandeling en begeleiding van patiënt en mantelzorger

Samenwerking

Er is een intensieve samenwerking met de afdelingen Klinische Geriatrie en Psychiatrie van het Radboudumc en de klinisch farmacoloog van de ZiekenhuisApotheek en Laboratorium Venray.

Opleiding Klinische Geriatrie

Pro Persona Nijmegen heeft twee opleidingsplaatsen. De opleiding richt zich op kennis en vaardigheden van de Klinische Geriatrie GGZ en ouderenpsychiatrie. De opleiding wordt vormgegeven in een individueel opleidingsplan.

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen Pro Persona Nijmegen kunt u deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Een belangrijk hoofdthema is:

  • geriatrische syndromen binnen de ouderenpsychiatrie

Opleidersgroep

De opleidersgroep bestaat uit:

  • klinisch geriaters
  • psychiaters
  • psychologen
  • consulent neurologie
  • consulent interne geneeskunde

Couleur locale

Werken in Pro Persona Nijmegen betekent praktijkgerichte inzet van 'evidence based' diagnostiek en therapie, rekening houdend met ethische en juridische vraagstukken.

Bezoek de website