Rijnstate ziekenhuis Arnhem

Klinische Geriatrie Arnhem

Het Rijnstate ziekenhuis is een algemeen opleidingsziekenhuis en behoort tot de stichting topklinische ziekenhuizen. De kerntaken liggen op basiszorg en topklinische zorg.

De Klinische Geriatrie maakt al 46 jaar deel uit van het Rijnstate ziekenhuis en kreeg in 1984 als eerste ziekenhuis de opleidingsbevoegdheid tot klinisch geriater.

Klinische Geriatrie

De afdeling Klinische Geriatrie is verspreid over meerdere locaties. De afdeling Geriatrie op locatie Rijnstate Arnhem beschikt over een opnameafdeling met een capaciteit van negentien bedden en een dagkliniek. Er is een polikliniek samen met het ziekenhuis Zevenaar waar jaarlijks 1500 nieuwe patiënten worden gezien.

In Arnhem zijn vijf bedden beschikbaar in een opnameafdeling gecombineerd met de interne geneeskunde.

Ook consultatieve dienstverlening vindt op meerdere locaties plaats zoals op de Spoed Eisende Hulp (SEH) en in meerdere verpleeghuizen. Twee geriaters zijn gedeeltelijk gedetacheerd naar GGZ Pro Persona.

Multidisciplinaire samenwerking

In een multidisciplinaire setting biedt de afdeling Geriatrie acute geriatrie en analyse van complexe somatische en psychiatrische problemen, De behandeling van de oudere patiënt is gericht op cure en care.

Er zijn multidisciplinaire samenwerkingsverbanden met de afdelingen:

 • Farmacologie
 • Psychiatrie
 • Neurologie
 • Interne Geneeskunde
 • Orthopedie

Ook levert de afdeling Klinische Geriatrie een bijdrage aan:

 • de ontwikkeling van palliatieve zorg in het ziekenhuis, en
 • de ontwikkeling van 'senior friendly hospital'

Opleiding Klinische Geriatrie

De opleiding Klinische Geriatrie in Arnhem heeft zes opleidingsplaatsen waar artsen worden opgeleid tot goede geriaters met een brede holistische blik op: "Heel de oudere mens" volgens de vastgelegde competenties.

De opleidingsplaatsen zijn verdeeld over de:

 • kliniek
 • polikliniek
 • consultatieve geriatrie

Onderwijs & wetenschappelijk onderzoek

Naast het landelijk artsassistenten onderwijs (LOAG) is er twee keer per week onderwijs op locatie (afwisselend verzorgd door arts-assistent, klinisch geriaters of gastsprekers). Ook zijn er mogelijkheden tot het bijwonen van congressen en cursussen en wordt er tijd beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek.

Opleidersgroep

Op de afdeling Klinische Geriatrie zijn acht geriaters werkzaam. Naast opleiding, onderwijs en klinische taken hebben de geriaters ieder eigen specifieke aandachtsgebieden, zoals:

 • geriatrische traumatologie
 • ondervoeding
 • palliatieve zorg
 • oncologie bij ouderen
 • ouderenpsychiatrie
 • wetenschappelijk onderzoek. 

Naast de geriaters zijn er vier verpleegkundig specialisten werkzaam. Deze verpleegkundig specialisten houden zich bezig met poliklinische zorg rondom dementie en consultatieve dienstverlening.

De afdeling Geriatrie biedt persoonlijke en intensieve coaching en een prettige werksfeer.

Couleur locale

Het Rijnstate ziekenhuis bevindt zich in Arnhem. Medewerkers vinden in deze stad een bruisend uitgaans- en theaterleven in een prachtige landelijke omgeving. Er is volop ruimte om te wonen en te genieten van natuur en cultuur.

Bezoek de website