Acute geriatrie

Tijdens de consulten, afdeling en tijdens de dienst krijgt u te maken met acute problemen als gedecompenseerd hartfalen.

U leert atypische verschijningsvormen en de beperkingen van diagnostiek bij kwetsbare ouderen in deze situaties kennen. Ook wordt u getraind in het snel prioriteren, analyseren en stabiliseren bij acute problemen.