Consult

Op deze werkplek leert u de geriatrische werkwijze aan te passen aan niet-geriatrische afdelingen. Belangrijke aspecten zijn triage op kwetsbaarheid, prioritering en afstemming met de hoofdbehandelaar.

De behandeling van een delier, perioperatieve zorg en vaststellen van beslisvaardigheid zijn veelvoorkomende consultvragen.