Geriatrie in de GGZ of ouderenpsychiatrie

Als aios klinische geriatrie verwerft u in de GGZ of ouderenpsychiatrie kennis en vaardigheden rondom drie hoofdthema's:

  1. patiënten met cognitieve stoornissen én neuropsychiatrische symptomen
  2. ouderenpsychiatrie
  3. herkennen en behandelen van kwetsbaarheid en somatische co-morbiditeit bij oudere psychiatrische patiënten.

Ook maakt u binnen de GGZ kennis met een andere manier van werken dan die in het ziekenhuis.